Wykład w Polsce na temat praw palestyńskich dzieci

Małżonka Ambasadora Państwa Palestyny w Polsce Pani Asil Khalifa, uczestniczyła w piątek- 7 lutego w konferencji dot. “Praw dziecka”, pod patronatem UNICEF, w obecności osób publicznych, organizacji międzynarodowych i uczniów, a także z udziałem wielu żon ambasadorów. Prelegenci przedstawili szereg wyzwań z jakimi się borykają dzieci w ich krajach.
W wykładzie pod tytułem “Życie dzieci w Palestynie” Pani Khalifa opisała warunki, w jakich palestyńskie dzieci żyją, praktyki takie jak aresztowanie i niszczenie szkół oraz zatrzymanie w punktach kontrolnych jest na porządku dziennym.
Pani Khalifa zwróciła uwagę, że pomimo działań palestyńskich instytucji i organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony dzieci, wysiłki te pozostają niekompletne ze względu na praktyki Izraela i brak respektowania praw międzynarodowych o dzieciach.
Na konferencji zaprezentowano serię krótkich filmów o warunkach w jakich żyją palestyńskie dzieci.