Wystawa SHOM

Małżonka Ambasadora Państwa Palestyny Pani Asil Khalifa oraz II Sekretarz Pani Alaa Jadallah wzięły udział w wystawie sztuki zatytułowanej „Sztuka Dyplomacji”, która jest zorganizowana przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych w Polsce. Do tej edycji wystawy SHOM zaprosiło nie tylko współmałżonków szefów misji, ale także wszystkich dyplomatów w Warszawie.
Pani Asil Khalifa zaprezentowała pracę artystycznej zatytułowaną „Palestyński haft: opowieść o pasji i oporach”, w której przedstawiła rękodzieło palestyńskie, odzwierciedlające dziedzictwo palestyńskie zagrożone zagrabieniem jej przez izraelską okupację. Pani Alaa Jadallah zaprezentowała film własnego autorstwa pod tytułem „Słodka Tęsknota”, w którym przedstawiła jak przygotowywany jest palestyński deser „Kunafeh Nabulsiya oraz znaczenie i historię miasta Nablus.
Ambasada Państwa Palestyny jest dumna z uczestnictwa w wystawie i zaprasza do odwiedzenia jej w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich od 24 października 2021 r.