Wzrost liczby ataków izraelskich osadników przeciwko palestyńskim rolnikom

 

 

W najnowszym raporcie Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) zauważamy, że ataki osadników izraelskich na palestyńskich rolników znacznie wzrosły podczas obecnych zbiorów oliwek (październik i listopad), w tym:

47 ataków, z czego

9 ataków przemocy

27 kradzieży upraw i sprzętu

11 wycinków drzew

Według raportu 437 drzew zostało uszkodzonych w wyniku ataków, głównie w Nablusie i Ramallah.