XVI Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach

Ambasador Mahmoud Khalifa oraz palestyńska delegacja reprezentująca sektor telekomunikacyjny, Ministerstwo Łączności i sektor prywatny uczestniczyli w oficjalnym otwarciu 16. Szczytu Cyfrowego ONZ – Internet Governance Forum, IGF 2021 w Katowicach.

Była to okazja do rozmów z wieloma arabskimi delegacjami biorącymi udział w międzynarodowym wydarzeniu.

Prawo do wolności wypowiedzi wymaga prawa dostępu do informacji, a to wymaga swobodnego dostępu do technologii jej transmisji, czyli głównie do Internetu. W Palestynie Internet jest całkowicie ograniczony przez izraelską okupację, która sprawuje kontrolę nad nim.