XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach

Produkcja i dostarczanie broni obronnej jest pilną potrzebą wszystkich krajów świata, ale

W świetle podwójnych standardów krajów zachodnich, zwłaszcza USA wobec niemoralnych praktyk  Izraela wobec naszego bezbronnego narodu palestyńskiego i jego wyparcia się z procesu pokojowego, naszym prawem stało się zadanie logicznego pytania do społeczności międzynarodowej.

Czy konieczne stało się zdobycie takiej czy innej broni, aby się bronić przed izraelskimi atakami i waszymi stronniczymi standardami? Przynajmniej po to, aby przyspieszyć proces pokojowy i chronić rozwiązanie dwupaństwowe!