Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka ważne jest przypomnienie instytucjom międzynarodowym i światowej opinii publicznej, że izraelska armia okupacyjna popełniła wiele przestępstw przeciwko palestyńskim dzieciom –  zastraszanie, aresztowania i przesłuchania w nieludzkich warunkach, tylko dlatego, że są Palestyńczykami. Poniższe statystyki to nie tylko liczby, lecz marzenia i niespełniona przyszłość dzieci zabitych przez izraelską armię okupacyjną z zimną krwią.

 

– Od początku 2019 r. Izraelscy żołnierze zabili około 15 palestyńskich dzieci, ostatnie z nich były dziećmi rodziny Sawarka w Strefie Gazy kilka dni temu.

 

Jest to naruszenie podstawowych praw dzieci palestyńskich, takich jak prawo do życia, edukacji, wolności i bezpiecznego życia.

 

– Izrael jest „potęgą okupacyjną”, która narusza wszystkie konwencje międzynarodowe, szczególnie te dotyczące dzieci, w tym Konwencję Praw Dziecka, którą podpisał i ratyfikował w 1991 r., a także Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która jest częścią prawa międzynarodowego.

 

– Każdego roku armia izraelska aresztuje w sądach wojskowych 500–700 dzieci w wieku 12–17 lat.

 

– Do tej pory siły okupacyjne aresztowały w Izraelu 250 palestyńskich dzieci w wieku poniżej 18 lat i praktykowały wszelkie formy represji, znęcania się i poniżającego traktowania.

 

– Od wybuchu Intifady Al-Aqsa we wrześniu 2000 r. Izraelski rząd okupacyjny aresztował prawie 10 000 palestyńskich dzieci, z których wiele ukończyło 18 lat i nadal jest w więzieniu.