Żadnych kompromisów w osiąganiu sprawiedliwości i pełne zaangażowanie w międzynarodowe konwencje

Dziękujemy, Polsko!

Rada Praw Człowieka ONZ zdecydowaną większością głosów przyjęła we wtorek krytyczną wobec Izraela rezolucję. Rezolucja zawiera 19 paragrafów krytykujących politykę Izraela wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, w Strefie Gazy i we Wschodniej Jerozolimie.

Państwo Palestyna dziękujemy wszystkim krajom, które zademonstrowały zaangażowanie w przestrzeganie i ochronę Praw Człowieka. Wzywamy kraje, które głosowały przeciwko rezolucji by uważnie patrzyły na prawo międzynarodowe i zrewidowały swoje stanowisko.

Łamanie przez okupację izraelską Praw Człowieka na terytoriach palestyńskich trwa od 1967 roku i musi się zakończyć. Istotą zasad prawa międzynarodowego jest zakończenie okupacji i osiągnięcie rozwiązania dwupaństwowego w regionie.