Żegnamy Stanisława Błaszczyka

Wczoraj odszedł dziennikarz, przyjaciel i redaktor naczelny i wydawca magazynu „AMBASADOR”, Stanisław Błaszczyk.
Intelektualista z wielkim dorobkiem, posiadający bogatą osobowość, dokumentował piórem i aparatem fotograficznym życie Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie przybliżając polskiemu społeczeństwu problematykę współpracy z zagranicą.
Składamy Córce i Najbliższym wyrazy współczucia.